Zaterdag 21 maart werd alweer de 7e ronde van de KNSB-competitie gespeeld. Oosten Toren 1 mocht het opnemen tegen Wageningen 2, de nummers negen tegen tien, een vierpuntenduel in de aller-allerbenauwdste betekenis. Als wij niet minimaal één matchpunt zouden halen werden de kansen op handhaving in de KNSB zeer klein. Maar dat gold in nog sterkere mate ook voor Wageningen, op papier helemaal geen zwak team, dat echter nog maar één schamel matchpunt had behaald.

Wij togen niettemin met goede moed richting het oosten. Ondanks enig file-leed waren al onze spelers op tijd in Wageningen aanwezig. Het strijdplan was eenvoudig, gezien de ratings van de spelers moesten wij proberen om op de laagste vier borden te scoren en op de hoogste vier borden niet te veel weg te geven.

Beste mensen,

Ook Oosten Toren ontkomt er niet aan: Om geld over te maken is een IBAN rekeningnummer nodig. Handig voor hen die naar Australie verhuizen en toch lid blijven, en voor de anderen maakt het niet veel uit.

Het nieuwe nummer isNL61 INGB 0004 8866 55 ten name van SV Oosten Toren, Amsterdam.

Zie een dezer dagen ook je mail voor een nieuw betalingsverzoek,

Gegroet,

Uw Penningmeester

Uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Schaakvereniging Oosten-Toren, te houden op donderdag 04 september 2014. Aanvang 20.15 uur.
 
AGENDA: 
 
1. Opening en agenda vaststelling
2. Mededelingen en ingezonden stukken
3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 05 september 2013
4. Financiën en bevindingen kascontrole commissie
5. Verkiezing/afscheid bestuursleden*
6. Activiteiten rooster 2014/2015
7. Interne competitie en prijsuitreiking
 
Pauze
 
8. Externe competitie en benoeming teamleiders
9. Benoeming kascontrole commissie
10. Verslag jeugdschaak
11. Rondvraag
12. Sluiting
 
*Toelichting
Volgens art. 3 van het huishoudelijk reglement zijn aan de beurt van aftreden:
- de penningmeester Govert de With (stelt zich herkiesbaar)
- de interne wedstrijdleider Hank Hoving (stelt zich herkiesbaar)
- de voorzitter Gerard Driessen (stelt zich herkiesbaar)
 
Voor bovenstaande functies kunnen van de vergadering uit tegenkandidaten worden gesteld. Kandidaatstelling kan geschieden tot aan het begin van de vergadering.
 
Het Bestuur

Agenda

24 jan 2019
08:00PM - 11:45PM
Int. comp; bar: X.Giphart
31 jan 2019
08:00PM - 11:45PM
Int. comp; bar: R. Eusman
31 jan 2019
08:00PM - 11:45PM
OT 1 - Laurierboom-Gambiet 2
07 feb 2019
08:00PM - 11:45PM
Int. comp; bar: B.Manuri
07 feb 2019
08:00PM - 11:45PM
OT 2 - BovenIJ 2
14 feb 2019
08:00PM - 11:45PM
Int. comp; bar: P.v.d.Merwe
18 feb 2019
08:00PM - 11:45PM
Almere 7 - OT 3
21 feb 2019
08:00PM - 11:45PM
Int. comp; bar: J.Meulmeester
28 feb 2019
08:00PM - 11:45PM
Int. comp; bar: H.Rijninks
28 feb 2019
08:00PM - 11:45PM
Isolani 1 - OT 1
05 mrt 2019
08:00PM - 11:45PM
Caissa 8 - OT 2
07 mrt 2019
08:00PM - 11:45PM
BOAS cup; bar: G.d.With
14 mrt 2019
08:00PM - 11:45PM
BOAS cup; bar: J.Tromp
21 mrt 2019
08:00PM - 11:45PM
Int. comp; bar: G.d.With
28 mrt 2019
08:00PM - 11:45PM
Int. comp; bar: G.d.With