• De heer J. de Groot is benoemd tot Voorzitter van de S.V. Oosten-Toren
 • Benoeming kascontrole commissie: G. Buskermolen en D. Lont
 • Benoeming teamleiders externe teams:
  • 1e team: H. Hoving
  • 2e team: F. Bergen
  • 3e team: B. Kaizer
 • Benoeming teamleiders beker teams:
  • Goud: (vacature)
  • Zilver: D. Lont
  • Brons: R. Eusman
 • Ook de jeugd gaat met 3 externe teams deelnemen
 • De prijzen voor consumpties voor komend jaar blijven ongewijzigd (onder voorbehoud dat de Schakel zijn prijzen niet verhoogd)
 • Eenieder is verplicht zijn consumpties te noteren op de barlijst bij de koffietafel (dus niet bovenaan je notatieformulier) en na afloop het bedrag op te tellen en (liefst via de pinautomaat) te betalen
 • Er is een bedrag gereserveerd voor aanschaf nieuw schaakmateriaal en voor ledenwerving
 • Contributies voor komend jaar:
  • Volwassenen: € 90,00
  • Neven lid: € 60,00
  • Jeugdlid: € 60,00 (tweede gezinslid € 35,00); Nu incl. examenkosten en werkboeken
 • De opzet van de interne competitie en de BOAS-cup is ongewijzigd, maar de ingestuurde voorstellen tot verandering hiervan zullen gedurende komend jaar bestudeerd en besproken worden
 • De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2023 worden binnen 2 weken op de Oosten-Toren website gepubliceerd
 • Op de clubavonden (interne competitie) dient eenieder zelf zijn kopje/beker/glas af te wassen en natuurlijk zijn bord/stukken/schaakklok op te bergen (en ook zijn stoel als dit geen overlast veroorzaakt)
 • De barplicht (bij Externe thuiswedstrijden) kan ook dit jaar afgekocht worden voor € 25,00 per seizoen. De barman-van-dienst bij externe wedstrijden wordt binnenkort op de Oosten-Toren website gepubliceerd en zal ook in de Agenda op de website zijn terug te vinden
 • We maken d’r weer een mooi seizoen van!

Agenda

30 nov 2023
08:00PM - 11:45PM
OT Int. com.; Bar: G. Buskermolen
07 dec 2023
08:00PM - 11:45PM
OT Int. com.; Bar: D. Langkamp
07 dec 2023
08:00PM - 11:45PM
OT 3 - EsPion 4
14 dec 2023
08:00PM - 11:45PM
OT Interne competitie
15 dec 2023
08:00PM - 11:45PM
ENPS 2 - OT 1

Login